Jak zorganizować wyjazd do Francji? Spotkanie z Dominiką / Comment organiser un voyage en France? Rencontre avec Dominika

W dzisiejszym artykule chciałam przedstawić Wam Dominikę Szczypkowską-Nogier, Polkę mieszkającą od czterech lat w Nicei. Dominika organizuje wycieczki do Francji oraz ekskluzywne wycieczki po Francji i Europie. Gdy odezwała się do mnie z propozycją współpracy, pomyślałam, że chciałabym zrobić z nią wywiad, żebyście dowiedzieli się o jej pomyśle na życie i na pracę czegoś więcej – od niej samej. Dominika, na co dzień (i na zdjęciach) skrywająca się przed palącym południowym słońcem pod błękitnym kapeluszem, uchyla dziś rąbka tajemnicy i odpowiada na kilka moich pytań.

Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter Dominika Szczypkowska-Nogier, une Polonaise qui habite à Nice depuis quatre ans. Dominika organise des voyages en France et des voyages de luxe en France et en Europe. Quand elle m’a contactée pour une collaboration, j’ai toute de suite pensé à une interview. Voilà donc un entretien où elle vous raconte les origines de son entreprise et sa vision de choses par rapport aux séjours organisés. Dominika, qui se cache sur ses photos, ainsi qu’au quotidien, derrière un chapeau bleu pour se protéger du soleil du Sud, a heureusement accepté de se dévoiler un peu à l’occasion de cette rencontre.
Wyspy Leryńskie / Îles de Lérins
Jak zaczęła się Twoja przygoda z Francją?

Od zawsze interesowałam się tym krajem, języka zaczęłam uczyć się już w podstawówce. pamiętam, że pierwsze książki dostałam od znajomych Szwajcarów. W liceum kontynuowałam naukę, wyjechałam na rok do Bordeaux jako au pair, potem przyszła kolej na studia z francuskiego. W wakacje jeździłam do pracy do Francji, byłam pilotem wycieczek. Później pracowałam w Polsce, a los chciał, że przez polskich znajomych poznałam mojego obecnego męża i decyzja o wyjeździe zapadła szybko.

Pourquoi la France ? D’où vous est venu l’intérêt pour ce pays ?

Je me suis toujours intéressée à ce pays et j’ai commencé à apprendre le français en primaire. Je me souviens des premiers livres en français reçus de la part d’amis suisses. Au lycée, j’ai continué mon apprentissage. Je suis partie un an comme fille au pair et ensuite, j’ai fait des études de français. L’été, je travaillais en France en tant que guide. Plus tard, j’ai travaillé en Pologne et le destin a voulu que j’y rencontre mon futur mari français, à travers des amis polonais. Dans ces circonstances, la décision de mon départ a vite été prise.
Wyspa świętego Honorata / L’île Saint-Honorat
Jak wyglądały Twoje początki na południu Francji? Skąd pomysł na własną firmę?

Gdy zastanawiałam się, czym mogłabym się zająć we Francji, myślałam o tym, co naprawdę lubię robić, w czym jestem dobra, co mi sprawia przyjemność. I stwierdziłam, że bardzo lubię przyjmować gości, organizować fajne wydarzenia i podróże, czuję się dobrze otoczona ludźmi. Pomyślałam, że chciałabym pokazać Polakom piękno Francji, ale też wytłumaczyć, jak żyją Francuzi i kim są, czym się różnią od nas, Polaków. Poza tym, po przeprowadzce zaczęłam od pracy w gazecie o tematyce sportowej w Monako i moim pierwszym pomysłem na własną firmę była organizacja wyjazdów sportowych, potem w naturalny sposób rozszerzyło się to na inne typy wyjazdów. Wszystko połączyło się w jedną całość.

De quelle manière a commencé votre vie en France? D’où vous est venue l’idée de fonder une entreprise ?

Quand j’envisageais ce que je pouvais faire en France, j’ai réfléchi sur ce que j’aimais faire, ce que je fais bien, ce qui me faisait plaisir. Et je me suis dit que j’adorais recevoir des invités, organiser des événements intéressants et des voyages. Et que je me sentais bien entourée des gens. J’ai pensé que j’aimerais montrer aux Polonais la beauté de la France, mais aussi leur expliquer comment vivent les Français et comment ils sont, ce qui les différencie des Polonais. En plus, après mon déménagement, j’ai commencé à travailler dans un magazine de sport à Monaco et c’est là que j’ai eu ma première idée d’entreprise : je devais me charger de l’organisation des excursions sportives. Cela s’est ensuite élargi, d’une manière naturelle, sur d’autres sortes de voyages et cela a commencé à former un tout.
Le Monaco / Monako
Czym wyróżniają się Twoje wycieczki?

Po pierwsze, w moim biurze indywidualnie podchodzimy do każdego klienta. Dlatego na stronie znajdują się jedynie przykładowe programy wycieczek i orientacyjne ceny – wszystko dopasowujemy do danej osoby, do jej oczekiwań i budżetu. Rozmowę zaczynam od pytania „Jak lubicie spędzać wolny czas?”, które bardzo dużo mówi o upodobaniach klientów- wtedy planujemy szczegóły wyjazdu tak, by jak najlepiej dopasować je do uczestnika.

Po drugie, zależy mi na tym, by turyści dowiedzieli się, jak naprawdę żyje się we Francji. Współpracujemy z przewodnikami, którzy mieszkają w danym regionie, dobrze znają kraj i jego kulturę – chętnie pokazują miejsce, gdzie mieszkają i opowiadają o tym, jak wygląda codzienne życie we Francji.

Qu’est-ce qui fait la différence entre les offres du marché et la vôtre ?

D’abord, nous avons une approche individuelle envers les clients. C’est pour cela que sur le site on ne trouve que des exemples d’excursions et des prix approximatifs : tout est ensuite ajusté à la personne, à ses attentes et à son budget. Je commence la conversation par la question : « Comment aimez-vous passez le temps libre ? » et cela m’en dit long sur les préférences des clients. On planifie alors les détails du séjour de telle sorte qu’ils soient le mieux adapté à chaque client.

Ensuite, je tiens vraiment à ce que les touristes découvrent la vraie vie en France. Nous travaillons avec des guides qui habitent dans la région, qui connaissent bien le pays et sa culture. Ils montrent volontiers l’endroit où ils habitent et racontent la vie quotidienne en France.
L’abbaye de Lérins sur L’île Saint-Honorat / Opactwo cystersów na wyspie św.Honorata
Un vigoble de Provence / Winnica w Prowansji
Czy możesz podać przykłady takich wyjazdów szytych na miarę?

Jeden z naszych klientów zwiedzał Paryż z modą jako motywem przewodnim. Innym przykładem jest zwiedzanie Prowansji śladami impresjonistów. Można też zwiedzać „szlagiery” w nietypowy sposób. Czym innym jest wjechanie na wieżę Eiffla, czym innym zjedzenie na niej kolacji – te same zabytki możemy poznawać na różne sposoby, poświęcić im mniej lub więcej czasu, w zależności od tego, na czym najbardziej nam zależy.

Pourriez-vous donner quelques exemples de ces séjours ‘sur mesure’?

Un de nos clients a visité Paris sous l’angle de la mode. Une autre idée : découvrir la Provence sur les traces des impressionnistes. On peut aussi revisiter les classiques. Ce n’est pas la même chose de monter sur la Tour Eiffel que d’y dîner : on peut découvrir les mêmes monuments de différentes manières, selon nos priorités et nos envies.
Wiele osób woli samodzielnie organizować wakacje, urlop z biurem podróży kojarzy im się z wyższymi kosztami i ograniczeniami. Jak przekonałabyś takich turystów, że warto zwrócić się do Was?

Wakacje to bardzo ważny czas w naszym życiu, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że warto ten cenny czas dobrze zaplanować. Często pytamy znajomych, którzy już byli w danym miejscu, konsultujemy fora i przewodniki, ale nie wszyscy mają na to czas i się na tym znają. Tracimy nasz cenny czas i stresujemy się, a efekt naszych starań nie będzie tak udany, jak w momencie gdy zaufamy biurze oraz przewodnikowi, który doradzi nam: co i jak, gdzie, kiedy i za ile, dopasowując propozycje do naszego charakteru.

Korzystanie z naszego biura łączy w sobie z jednej strony swobodę i wolność wyboru (bo wszystko ustalamy indywidualnie z klientem) z drugiej poczucie bezpieczeństwa i spokój – dzięki temu, że wszystkie organizacyjne sprawy bierzemy na siebie, od zakupu biletów lotniczych po rezerwację stolika w restauracji.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, wyjazd z nami nie kosztuje dużo więcej niż przy indywidualnej organizacji. Działamy trochę jak hurtownia, przez to, że mamy bezpośredni kontakt np. z hotelarzami, oferujemy takie same lub niższe ceny niż te, które klienci widzą w serwisach internetowych.

Beaucoup de personnes préfèrent organiser leurs vacances elles-mêmes, car ils associent les séjours organisés par les agences de voyages à des coûts et à des contraintes plus importants. Que leur diriez-vous pour les convaincre que ce ne doit pas être le cas ?

Les vacances, c’est un moment important dans notre vie et on est de plus en plus nombreux à se rendre compte à quel point il est utile de bien les planifier. Pour le faire au mieux, on pose des questions à nos amis qui ont déjà visité ces endroits, on consulte les forums et les guides, mais on n’a pas tous le temps pour cela et on ne s’y connaît pas forcément très bien. Ainsi, on perd notre précieux temps, on est stressé, alors que notre recherche a moins de chances d’être réussie que dans le cas où on la confie aux professionnels : à l’agence de voyages et au guide qui répondront à toutes les questions possibles, en prenant soin d’adapter les propositions à notre personnalité.

Quand on s’adresse à notre agence, on garde d’une part la liberté et la possibilité du choix (car tout est discuté de manière individuelle avec le client) et d’autre part, on gagne en sécurité et en zen attitude, car toute l’organisation est gérée par nous : de l’achat des billets jusqu’à la réservation d’une table au restaurant.

Et quant aux finances, le séjour concocté par nos soins ne revient pas beaucoup plus cher que celui organisé par le client. On fonctionne un peu comme un grossiste : grâce à notre contact direct avec l’hôtellerie, par exemple, on nous propose les mêmes prix, voire plus bas que ceux disponibles sur Internet.
Gordes
A dlaczego Twoim zdaniem warto wybrać akurat Francję na cel podróży?

Wielu Polaków wciąż jeszcze nie miało okazji poznać Francji lub ich znajomość tego kraju ogranicza się do Paryża, a chciałabym podkreślić, że Francja to nie tylko Paryż. Jeśli na tym poprzestajemy to tak, jakbyśmy powiedzieli obcokrajowcowi, który zwiedził Warszawę lub Kraków, że oto zna już Polskę. We Francji naprawdę jest co zwiedzać, co zobaczyć, ale też: co przeżyć. Ten ostatni aspekt jest dla mnie szczególnie ważny i do tego namawiam podróżnych: do celebracji codzienności. Bardzo bym chciała, żeby Polacy nauczyli się tego od Francuzów. Na prowincji życie płynie wolniej, jest czas na codzienne rytuały jak wypicie kawy i przeczytanie gazety w kawiarni, cieszenie się wspólnym posiłkiem przy rodzinnym stole, delektowanie się winem. W podróży mamy na to czas, więc tym bardziej, spróbujmy!

Et pourquoi, à ton avis, est-il intéressant de choisir la France comme destination?

De nombreux Polonais ne connaissent pas encore la France ou ils n’en ont découvert que la capitale et moi, j’aimerais souligner que la France, ce n’est pas que Paris. Si on se limitait à la visite de Paris, ce serait comme dire à un étranger ayant découvert Varsovie ou Cracovie qu’il connaît déjà toute la Pologne. En France, il y a vraiment des choses à visiter, à  voir, mais aussi à vivre. Ce dernier aspect est particulièrement important pour moi et j’invite vivement les voyageurs à profiter des petits bonheurs du quotidien. J’aimerais tellement que les Polonais l’apprennent de la part des Français. En province, le rythme de vie est un peu ralenti, on a le temps pour de petits rituels quotidiens comme le fait de lire le journal dans un café, d’apprécier un repas en famille ou un bon vin. On a du temps pour cela en voyage et pourquoi donc ne pas essayer de le faire ?
 Jakie miejsca we Francji można zwiedzać z Twoim biurem?

W tym momencie jest to Paryż, Prowansja i Lazurowe Wybrzeże, Bordeaux i okolice oraz Alzacja. W planach mamy Bretanię. W przyszłości marzy mi się również rozpropagowanie w Polsce gastronomicznych wyjazdów winiarskich. Polacy coraz lepiej znają się na winach, naturalnym krokiem jest dotarcie do źródeł wina.

Quels endroits en France peut-on visiter avec ton agence?

Pour le moment, c’est Paris, la Provence, la Côte d’Azur, Bordeaux et ses environs, l’Alsace. La Bretagne, c’est notre projet suivant. Mon rêve pour l’avenir, ce sera de faire découvrir aux Polonais les voyages gastronomiques autour du vin. Les Polonais s’y connaissent de mieux en mieux, cela me paraît donc assez naturel, comme une suite logique, de penser à un voyage aux sources de cette boisson.

Dziękuję za rozmowę!
Merci pour l’entretien!

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum Dominiki. / Crédit photo: Dominika
Więcej o biurze podróży Dominiki tutaj / Plus d'information ici:

***
 Jak mogliście się przekonać, biuro prowadzone przez Dominikę mocno odbiega od stereotypów na temat wyjazdów zorganizowanych. Wiecie, jaki styl zwiedzania jest mi bliski, wizja Dominiki w dużej mierze się z nim pokrywa. Od siebie dodam, że w pełni zgadzam się, że Francja to nie tylko Paryż oraz że bardzo chciałabym, żeby Polacy przekonali się do zwiedzania z lokalnym przewodnikiem. To naprawdę bardzo wzbogaca urlop!

Comme vous avez pu le voir, le travail de Dominika s’éloigne des clichés concernant les voyages organisés. Vous savez quelle manière de voyager j’apprécie et je pense que la vision des choses présentée par l’invitée est assez proche de la mienne. Pour ma part, j’aimerais rajouter que je suis entièrement d’accord que la France ne se limite pas à Paris et que je serais vraiment heureuse si les Polonais devenaient de plus en plus convaincus par les visites avec un guide local, car je trouve que cela enrichit considérablement nos vacances.
Beaulieu-sur-Mer
Na koniec, dwie dobre wiadomości:

1. Dominika przygotowała dla moich czytelników 5% rabatu na wycieczki – uzyskacie go, powołując się na mojego bloga.
2. Ten artykuł jest pierwszym z kilku, które przygotowałam we współpracy z biurem Wycieczki do Francji. W kolejnych pokażę kilka z tych miejsc, do których Dominika organizuje wyprawy, widziane moim okiem. Opowiem Wam o moich wrażeniach i być może zachęcę do odwiedzenia tych okolic. Będzie więc nieco odmiany od Bretanii!

Pour finir, deux bonnes nouvelles:

1. Dominika a prévu une réduction de 5% pour mes lecteurs. Il suffit de mentionner le nom du blog si vous la contactez.
2. Cet article est le premier d’une série de billets réalisés en collaboration avec Dominika. Dans les suivants, je vous montrerai certains de ces endroits où elle amène les touristes, ceux que j’ai eu la chance de découvrir. Cela nous changera donc un peu de la Bretagne et ce sera une occasion de vous faire partager les impressions de mes voyages ailleurs en France, ce qui vous donnera peut-être envie d’y aller également.

Komentarze / Commentaires

 1. Bardzo ciekawy wywiad! Nic tylko pakować się do Francji ;-))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cieszę się i dziękuję w imieniu swoim oraz Dominiki! :)

   Delete
 2. Ciekawy wywiad! Znam Dominikę i z przyjemnością dowiedziałam się o niej czegoś więcej :)

  ReplyDelete